Inspirasjonsuniverset har skapt en omsetningsvekst

EL-24 Stranda har vært ELKO Boligpartner i om lag ett år. Bedriften har opplevd både økt trafi kk og fl ere muligheter for mersalg siden de inngikk samarbeidet.

Kunne du tenkt deg en enklere måte å vise frem ELKO-produkter på fra nettsiden din? Det ønsket daglig leder Hans Oscar Molvær hos EL-24 Stranda også. Nå har de vært ELKO Boligpartner siden oppstart, primært grunnet det digitale ”utstillingsvinduet” med de beste produktene fra ELKO.

- Webløsningen til ELKO er veldig god, og integreres lett på hjemmesiden til alle bolig- partnere. Den genererer mye mersalg for oss og er alltid oppdatert, slik at vi slipper å bruke tid på det selv. Samtidig er det en del miljøbilder der, som gjør at vi enkelt kan vise kundene hvilke løsninger som fi nnes.

- Inspirasjonsuniverset brukes mest
Molvær kan rapportere om god respons fra kundene som har sett nettsiden. Han forteller at de har fl ere tanker om hvilket utstyr de ønsker seg, og at de ofte er villige til å bruke mer penger på designutstyr når de ser det i miljøsetting.

- Inspirasjonsuniverset brukes mest, og det har skapt en omsetningsvekst for oss. Vi ser at fargeprodukter og designbrytere selger bedre enn før, og det er nok fordi kundene ser hvor godt utstyret gjør seg på miljøbildene.

Nettsiden har gjort det enklere å drive mersalg. Byggefi rmaer tar også hyppig kontakt, nettopp fordi de ønsker å gi sine kunder et godt produktutvalg.

- Vi selger mange flere designprodukter enn før. Pris har ofte vært skepsisen, men når de ser hvordan det ser ut i miljøbilder er ikke det så avskrekkende lenger. Designbrytere og profi leringen av disse er veldig godt gjort i inspirasjonsuniverset, forteller han.

Molvær anbefaler fl ere kjeder å bli ELKO Boligpartner.

- Heng dere på! Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Det er spesielt positivt for kunden, som får se alle alternativene de har. Be installatørene om å informere om inspirasjonsuniverset, så de selv får se – det vinner alle parter på, avslutter han.

Ja takk, vi vil gjerne ha flere oppdrag!

Gi oss kontaktinformasjon i feltene under, så kommer vi tilbake til deg så fort vi kan for å lage en avtale som begge parter får glede av.