ELKO Sound Streamer

Et integrert radio- og musikkanlegg for streaming via internett.

ELKO Sound Streamer er et integrert radio- og musikkanlegg hvor høyttalere, forsterkere og betjeningspanel er felt inn i veggen. Det er satt meget høye krav til lydkvalitet, lydstyrke og plasseringsvennlighet.

  • Komfort
  • Lysstyring
  • Varmestyring
  • Sikkerhet
  • Multimedia
  • Design
  • Naturmaterialer
  • Farger
  • Stikkontakter

Kontakt oss

Svithun Elektro AS