Hjemmenettverk

Vår bruk av media og internett har endret seg dramatisk. Strømming og nedlastning av film, serier og sport i HD-kvalitet krever en overføringshastighet som vi ikke hadde behov for bare for noen få år siden.

Med dagens medievirkelighet har vi et stadig økende utvalg av digitale innholdstjenester å velge mellom. Baksiden av medaljen er at når mange bruker et trådløst nettverk (WiFi) samtidig, kan hele båndbredden brukes opp, og nettet oppleves tregt og ustabilt. Ved bruk av ELS kablet høyhastighetsnettverk unngår du dette problemet.

I et kablet hjemmenettverk overføres signaler mer stabilt og med langt høyere hastighet enn trådløst, og du er klar for neste generasjons teknologi og digitale underholdningsløsninger. ELS hjemmenettverk er ikke et alternativ til trådløst nett, men et tillegg og en infrastruktur som “fremtidssikrer” boligen din digitalt, og gir størst mulig fleksibilitet og brukervennlighet.

Ved å koble printere, DVD-spillere, spillkonsoller eller hjemmeservere til nettverket, kan du få tilgang til dem fra alle rom med ELS nettverksuttak. Du kan koble komponentene til det uttaket du vil, og flytte på dem ved endrede behov.

Med én type uttak og kabel overføres ulike typer signaler på tvers av boligen din fra koblingssentralen. Samme type uttak, det såkalte RJ45-uttaket, benyttes for alle typer signaler. Du velger selv hvilken type signaler du tar ut av det enkelte uttaket; om det er IP-telefoni, bredbånd, IP-TV/RiksTV eller andre digitale underholdningstjenester. Du kan fritt velge signalleverandør, og du kan velge å benytte flere samtidig.

Ved bruk av kablet nettverk får du mer stabil signaloverføring, og kan overføre store datamengder raskere. Du kan lettere strømme både musikk og film, uten å få brudd i streamingen slik mange i dag opplever ved trådløs overføring.

Det kan i tillegg knyttes trådløse rutere til nettverket, slik at du også kan bruke PCen trådløst.

illustrasjon_03_900

ELKO Hjemmenettverk er kablet, og gir deg alle typer signaler i et og samme uttak. Internett, printere, DVD-spillere, telefoner, TV’er og musikk. Alle i boligen kan være på nett samtidig, uten at det går ut over kvaliteten. Det spiller ingen rolle hvilken signalleverandør du har.

Hvorfor et kablet hjemmenettverk når du har trådløs tilgang «overalt»?

Kabel er sikrere, ca. 10 ganger raskere en trådløs overføring og gir stabil og høy kapasitet. Mens trådløs overføring påvirkes av alt fra møbler og vegger til utstyr og konkurrerende radiobølger, er kabelens ytelse tilnærmet upåvirket av eksterne forhold.

Skal du bygge hus anbefaler vi at ELKO Hjemmenettverk kommer inn tidlig i planleggingsperioden. Da er det enklere å ta hensyn til kabling og nødvendige uttak.

  • Komfort
  • Lysstyring
  • Varmestyring
  • Sikkerhet
  • Multimedia
  • Design
  • Naturmaterialer
  • Farger
  • Stikkontakter

Kontakt oss

Svithun Elektro AS